Menu
Your Cart

Kvkk Bilgilendirme

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Toptan Kamera Atlanta Teknoloji Teknoloji A.Ş. 'nin (Toptan Kamera Atlanta Teknoloji) haiz olduğu kişisel verilerin korunması öncelikli prensiplerimizdendir. İş bu Kanun kapsamında Toptan Kamera Atlanta Teknoloji  'Veri Sorumlusu' sıfatını taşımakta olup bu minvalde kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, aktarılması, ilgili kişisinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanması görevlerini yerine getirmektedir. Bu yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Gizlilik ve KVKK Politikasını kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin erişimine sunmaktadır.


1. KVK Politikasının Kapsamı ve Amacı


İş bu politika gereği kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, kişisel verileri saklama sürelerini, bu kişisel verilerin hangi süreçlerde ve hangi amaçlarla kullanıldığını, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, ilgili kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri, örnek veri türlerini, resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını, Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi açıklamaktadır.


1.a.Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri : Toptan Kamera Atlanta Teknoloji kişisel verileri, Kanun madde 5 'de belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanarak internet siteleri ve bu sitelerin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar vb  iletişim kanalları aracılığıyla toplamaktadır.


1.b.Kişisel Veri Saklama Süreleri : Toptan Kamera Atlanta Teknoloji kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde ve işleme amacına göre şekillenen süre boyunca Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak saklar. İş bu verilerin saklanma ve silinme süreleri ile ilgili info@Toptan Kamera Atlanta Teknoloji.com.tr adresinden 7/24 bilgi ve destek alınabilir. Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikası uygulanır.


1.c.Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı : Üye Müşterilerin; üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Toptan Kamera Atlanta Teknoloji' nin sahibi olduğu Platform ve diğer e-ticaret platformları üzerinden sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin sunulması ve bunlarla ilgili bilgilendirme yapılması, üyeler ile kurulan üyelik sözleşmesinin ifası için ticari elektronik ileti onayı mevcut üye müşteriler açısından ise üye müşterinin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve üye müşteriye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması, üye müşterinin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak üye müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması, üye müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, üye müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi, hukuki süreçler ve mevzuata uyum, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, işlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması. Misafir Müşterilerimizin; Platformlardan “misafir” sıfatıyla alışveriş yapılabilmesi, Platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması, ticari elektronik ileti onayı mevcut misafir müşteriler açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve misafir müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması, misafir müşteri’nin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak misafir müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması, sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, misafir müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi, hukuki süreçler ve mevzuata uyum, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, işlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi. Çevrimiçi Ziyaretçilerimizin; 5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi, hukuki süreçler ve mevzuata uyum, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi. Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişilerin; Ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi, muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi, hukuki süreçler ve mevzuata uyum, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, işlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi. Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi Kişisel Verilerinde; Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi, hukuki süreçler ve mevzuata uyum, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, işlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.


1.d.Örnek Veri Türleri: Üye Müşteri'lerimizin; ad-soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, yaşadığı şehir, ilçe, cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon, vergi dairesi, fatura bilgileri, üyelik bilgisi, üyelik ID numarası, satın alınan ürünler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler, IP adresi, şifre, parola bilgileri, çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, ilgili kişinin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, Toptan Kamera Atlanta Teknoloji tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler, ilgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar, ilgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtları. Misafir Müşteri'lerimizin; ad-soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, yaşadığı şehir, ilçe, cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon, vergi dairesi, fatura bilgileri, satın alınan ürünler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, siparişe ilişkin bilgiler, IP adresi, şifre, parola bilgileri, çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler, çağrı merkezi görüşme kayıtları, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, ilgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, Toptan Kamera Atlanta Teknoloji tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler, ilgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar, ilgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtları. Çevrimiçi Ziyaretçi'lerimizin; şifre, cep telefonu, parola bilgileri, IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı. Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi; ad- soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, yaşadığı şehir, ilçe, cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon, vergi dairesi, fatura bilgileri. Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi'nin;  TC Kimlik No, ad-soyadı, e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu, hesap numarası, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, vergi levhası, IBAN, imza sirküler, faaliyet belgesi, imza, fotoğraf.


1.e.Kişisel Verilerin Güvenliği İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler: Toptan Kamera Atlanta Teknoloji, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. Toptan Kamera Atlanta Teknoloji, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri alır. Toptan Kamera Atlanta Teknoloji kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanır. Buna ek olarak, internet sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla Toptan Kamera Atlanta Teknoloji'ye kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.


1.f. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği : Toptan Kamera Atlanta Teknoloji kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen tüm kişisel verileri, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır. Müşterilere ait cep telefonu numarası veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri/ Çevrimiçi Ziyaretçi, Toptan Kamera Atlanta Teknoloji kurumsal Whatsapp hattı üzerinden ulaşması halinde, Whatsapp platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması dolayısıyla, kişisel verilerini yurt dışına göndermiş olacaktır bu nedenle ilgili kişi Whatsapp kullanmak yerine, Toptan Kamera Atlanta Teknoloji’nin sunduğu diğer iletişim imkanlarını kullanabilecektir. Belirttilen aktarımlara konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır. Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.


1.h. Profilleme ve Segmentasyon: Toptan Kamera Atlanta Teknoloji  yukarıda belirtilen kişisel verileri kullanarak; ticari elektronik ileti alma konusunda onay veren ilgili kişiye yönelik beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim yapılabilmesi amacıyla profilleme ve segmentasyon yapar. Eğer ilgili kişi onay vermez ise; ürün iyileştirmesi yapılması, alışveriş tercihlerinin analiz edilmesi suretiyle modellemeler yapılarak belirli bir ürünü alma potansiyeli olan müşteri gruplarına yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi, satış potansiyelinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alınması gibi çalışmalar yapılmaktadır.


1.i.İlgili Kişilerin Kişisel Verileri Üzerindeki Hakları ve Bu Hakların Kullanımı: Toptan Kamera Atlanta Teknoloji tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde ilgili kişinin Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar şu şekildedir: kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme. Kanun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Kişisel verileri üzerindeki hakları kullanmak için Toptan Kamera Atlanta Teknoloji internet sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklikler yapılmalıdır


1.j.İlgili Kişiler’in Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu Veya Olumsuz Tercihlerini Nasıl Değiştirebilecekleri : Toptan Kamera Atlanta Teknoloji’nin mülkiyetinde elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihler, “Hesabım” bölümünden değiştirilebilir. Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmez.


1.k.Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı: Toptan Kamera Atlanta Teknoloji in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir.


1.l.Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi: Toptan Kamera Atlanta Teknoloji  tarafında kullanılan çerezler,  amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.


2.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları


Toptan Kamera Atlanta Teknoloji ilgili kanunların öngördüğü süreler veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda işlenen kişisel verileri yok edecek veya anonim hale getirecektir. Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder. Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder.


3.Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler


Toptan Kamera Atlanta Teknoloji iş bu metinde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yeni metnin yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu değişikliklerden haberdar olunması için üyelere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.


Saygılarımızla,

Atlanta Teknoloji Anonim Şirketi

Notification Module
This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices or special promotions, etc.